Evenement aanmelden

Eén van de belangrijke doelstellingen van dit platform is te laten zien wat er allemaal in Zutphen wordt georganiseerd op het gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie. Middels onderstaand formulier is het mogelijk uw evenement bij ons aan te melden. We stellen daarvoor wel een voorwaarde. Het moet met kunst, muziek, dans, toneel, literatuur, cultuur of cultureel erfgoed te maken hebben. En plaats vinden in Zutphen of directe omgeving. Het Cultuurplatform behoudt zich het recht voor evenementen niet te plaatsen.

Om het evenement mee te kunnen nemen in de cultuuragenda van de twee-wekelijkse nieuwsbrief dient het uiterlijk op de vrijdag van de oneven week te zijn ontvangen.

Aanmelding evenement

  Lokatie van het evenement*

  Afbeelding


  Alleen jpeg, jpg, png of gif formaat.

  Wij zijn niet verantwoordelijk indien blijkt dat er auteursrecht ligt op de beelden of teksten welke door u zijn aangeleverd. Dit betekent dat u zelf moet controleren of hiervan sprake is.


  Onderaan deze pagina vindt u de links naar onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid.

  Persbericht insturen

  Per formulier kan één persbericht ingevoerd worden. Het is ook mogelijk om uw nieuws of persbericht te sturen naar info@cultuurplatformzutphen.nl

   Contactpersoon*

   Inhoud persbericht*


   Rechtenvrij

   LET OP: zorg ervoor dat de foto’s rechtenvrij zijn (dat u toestemming heeft van de fotograaf). Met het insturen van een persbericht garandeert u dat u beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de content (waaronder de teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, ideeën, etc.) die door u wordt aangeleverd. Degene die een persbericht instuurt vrijwaart het Cultuur Platform Zutphen voor mogelijke aanspraken van derden ter zake. Ook wordt door degene die een persbericht instuurt het onbeperkte recht verleend aan het Cultuur Platform Zutphen om de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen, zonder aanspraak op vergoeding. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van openbaarmaking en/of verveelvoudiging.