Het CULTUURPLATFORM ZUTPHEN is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt kennis en kunde op het gebied van culturele initiatieven en cultuurhistorie te bundelen en te vergroten, te promoten en samenwerking te bevorderen. Dat moet bij zoveel mogelijk inwoners leiden tot een besef te wonen in een stad met een groots verleden en een levendige cultuur, hetgeen in belangrijke mate bijdraagt aan een aangenaam woonklimaat.

Onder het motto ONTMOETEN, INFORMEREN en INSPIREREN levert het Cultuurplatform Zutphen een actieve bijdrage aan het samenspel tussen verschillende cultuuraanbieders en in kunst en cultuur geïnteresseerde inwoners van de gemeente.

NIEUWE PROJECTEN

Het Cultuurplatform werkt op verzoek van de gemeente samen met de Zutphense culturele basisinstellingen aan twee nieuwe projecten: het Cultuurcafé en de Cultuurkaart Zutphen.

 

RAADPLEEG DE VOLLEDIGE AGENDA’S VAN: